หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
Untitled Document
ตารางปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แผนกสารสนเทศ IT 24 ชั่วโมง

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น วันที่ Oncall 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์
1น.ส.ขวัญฤดี  นามนนท์ อ้อม 1 - 6 ของทุกเดือน 063-162-6368
2น.ส.พัชราภรณ์  เศษเพ็ง เปิ้ล 7 - 12 ของทุกเดือน 065-824-9398
3นายพงษ์ดนัย  วรสาร แซ็ก 13 - 18 ของทุกเดือน 080-989-6922
4น.ส.ศิริกัญญา  ถาบุตร จิ๊ป 19 - 24 ของทุกเดือน

095-223-9269

5นายสุรชัย  มีพรม หนุ่ม 25 - 31 ของทุกเดือน

061-495-5361


โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS