หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
เภสัชกรรมชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โปรแกรมออนไลน์
ดาวน์โหลด
Untitled Document
ตารางปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แผนกสารสนเทศ IT 24 ชั่วโมง

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น วันที่ Oncall 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์
1 นายพงษ์ดนัย  วรสาร แซ็ก 1 - 8 ของทุกเดือน 099-757-9608
2 นางสาวศิริกัญญา  ถาบุตร จิ๊ป 9 - 16 ของทุกเดือน 062-590-9526
3 นางสาวขวัญฤดี  นามนนท์ อ้อม 17 - 24 ของทุกเดือน 063-162-6328
4 นางสาวพัชราภรณ์ เศษเพ็ง เปิ้ล 25 - 31 ของทุกเดือน

093-359-8689

064-681-0658

โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Wachirawit Udomchawee
 HosThai.com