หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
งาน การเปิดใช้เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารขยะอินทรีย์และของเสีย
งาน การเปิดใช้เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารขยะอินทรีย์และของเสีย ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ในงานมีการจัดกิจกรรมแข่งขันการหั่นผักเพื่อเป็นวัสดุในการใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 01 ก.ค 2559

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS