หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ข่าว/กิจกรรม
 
 

พิธีวางศิลาฤกษ์หอธรรมจินดาสุข โรงพยาบาลพระอาจารมั่น ภูริทัตโต ศูนย์ชัยทวีลึมบองการุณย์เวช
กิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
กิจกรรมวันวัณโรคสากล
รับเยี่ยมประเมินการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทฉบับที่ 5 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โครงการคัดกรองความผิดปกติด้านสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัด ในกลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปี 2567
โครงการตรวจสุขภาพเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปี 2567
ประชุมการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี 2567
งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ อำเภอบ้านม่วง ประจำปี 2567
โครงการอบรมถวายความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ผู้นำทางศาสนา และโยมอุปฐาก อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567
รับนิเทศในการติดตามการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคณะทำงานเครือข่ายป้องกันเอดส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับประเมินอำเภอที่ดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล๗๐ปี ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ พระครูสุทธิอาจารวัฒน์ (ณรงค์ ปุญญากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ชัยทวีลึมบองการุณย์เวช ติดตามการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และพบปะประชาชน
รับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เปิด“ตู้เติมรัก…ปันสุข” หยิบได้ เติมได้ ส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้ผู้มารับบริการ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวัน วาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2567)
คปสอ.บ้านม่วง รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
เตรียมความพร้อมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2567 คปสอ.บ้านม่วง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน CBTx ชุมชนล้อมรักษ์ ปลุกพลังชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้ทุกคนในชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างปกต
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567
รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี2567 ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อนแก่ผู้มารับบริการ
Quick Win 100 วัน มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุและพระภิกษุ
มอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ป่วย
ร่วมบริจาคโลหิต
งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลพระเทพญาณวิศิษฏ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
รับมอบเครื่องไตเทียม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ประชุมหารือการตรวจสอบและสำรวจข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด
เปิดให้บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร
รณรงค์ให้ความรู้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดศรทธาราม
แห่กฐินวัดเทพญาณวิศิษฏ์วนาราม
ออกสอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน
การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดป่าดงหวย
ร่วมพิธีหล่อพระประธานปางสะดุ้งมาร ณ วัดป่าดงหวาย
รับมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2567
ประชุมเตรียมชุมชนดูแลผู้ป่วยผ่านการบำบัด โครงการฟื้นฟูระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมรณรงค์ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ณ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่วมต้อนรับ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ประชุมเพื่อรับรองแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ สนามจังหวัดสกลนคร
ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) อำเภอบ้านม่วง
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
กิจกรรมวันการล้างมือโลก (Global Handwashing Day)
กิจกรรมเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
รับการตรวจเยี่ยม จาก นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 8
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
รับการติดตามผลการดำเนินการแพทย์แผนไทยฯ จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ.สกลนคร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประชุมคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด อำเภอบ้านม่วง
รับการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา
โครงการพัฒนารูปแบบการทำงานควบคุมบุหรี่และสุรา โดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) หมู่บ้านต้นแบบ ในเขตตำบลม่วง
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) อำเภอบ้านม่วง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ประจำปี 2566
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ทำบุญตึกแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด
กิจกรรม kick off รณรงค์ให้สวมใส่หมวกนิรภัย 100 % ทั้งคนขับ และผู้โดยสาร
กิจกรรมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย โรงพยาบาลบ้านม่วง ปี 2566
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ร่วมพิธีเปิดโครงการ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 อำเภอบ้านม่วง
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โรงพยาบาลบ้านม่วง
รับเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน DPAC Quality
วันวัณโรคสากล
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
บุญประจำปีโรงพยาบาลบ้านม่วง
ประชุมหารือการจัดตั้งโรงพยาบาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
รับนิเทศ ติดตาม และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน คปสอ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
คปสอ.บ้านม่วง รับการประเมิน DHSA
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566
พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพระอาจารมั่น ภูริทตฺโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง
มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในเขตอำเภอบ้านม่วง
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมแจกของขวัญแก่เด็กๆ ผู้มารับบริการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ฉีดวัคซีนโควิด 19
โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม อำเภอบ้านม่วง
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ด้านภัยจากอุบัติเหตุ / การบาดเจ็บ (อุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 29 ธันวา
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โรงพยาบาลบ้านม่วง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โรงพยาบาลบ้านม่วงน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธั
รับตรวจเยี่ยมจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
HA+DHSA
สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
กฐินวัดศรัทธาราม
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
วันพยาบาลแห่งชาติ
วันการล้างมือโลก (Global Handwashing Day)
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รพ.บ้านม่วง ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ พันธวี คำสาว
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
การประเมินโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอบ้านม่วง
สอนนักเรียนฝึกประสบการณ์ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED
งานมุทิตาจิต โรงพยาบาลบ้านม่วง 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กแบบองค์รวม (Child Holistic Care) ปีงบประมาณ 2565
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลงาน Service Plan ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8
โครงการอบรมหญิงตั้งครรภ์
พิธีรับมอบกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลยาเสพติด ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด)
รับประเมิน GREEN CLEAN HOSPITAL
โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะที่ 3 เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
เยี่ยมหน่วยงานต่างๆ
พิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
กิจกรรมรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
ทีมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน IMC เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี 2565
การตรวจเยี่ยมชมรมสูงวัย 4 ส.
การตรวจไขว้ QA NURSING
NCD Clinic Plus
65 ปี เทคนิคแพทย์ไทย
รับประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
อบรม CPR ใน รพ.สต.
โครงการบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปัฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหาร และผู้จำหน่ายอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์ ด้วยหลักสูตร 3อ. 2ส.
พิธีเปิดอาคารมูลนิธิสุขุโมเมตตาคุณ อาคารแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565
พิธีเปิดตึกไตเทียม
คปสอ.บ้านม่วง ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๘
การอบรมและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ในประชาชน อายุ 40 ปีขึ้นไป
การประเมินเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพซ้ำ (Re-accreditation) การบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล
ประชุม พชอ.
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ CI
กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต 2564
นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานการให้บริการการฉีดวัคซีน Covid-19
วันล้างมือโลก 2564
โครงการออกตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
ฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กกลุ่มอายุ 12-18 ปี
ฉีดวัคซีน พระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม อ.บ้านม่วง
ฉีดวัคซีน พระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 สิงหาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 สิงหาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 25 สิงหาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 สิงหาคม 2564 ดงเหนือ
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 19 สิงหาคม 2564 ดงห้วยเปลือย
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 สิงหาคม 2564 หนองกวั่ง
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 สิงหาคม 2564 บ่อแก้ว
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16 สิงหาคม 2564 ดงหม้อทอง
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10 สิงหาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9 สิงหาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5 สิงหาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 กรกฎาคม 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16 กรกฎาคม 2564
บ้านม่วงร่วมใจต้านภัยโควิด-19
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 2
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด
ประชุม พชอ.
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1 กลุ่มครู-อาจารย์ในอำเภอบ้านม่วง
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 2 กลุ่มครู-อาจารย์ในอำเภอบ้านม่วง
วันที่ 08 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การออกสำรวจและลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มครู-อาจารย์ในอำเภอบ้านม่วง
บุคลากรโรงพยาบาลบ้านม่วงและสาธารณสุขด่านหน้า ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 2 (Sinovac)
นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร นำทีมผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Sinovac)
คุณสมนึก เลิศกิติกานต์ (พร้อมครอบครัว) บริจาค Surgical mask,แอลกอฮอล์ เจล,ถุงมือแพทย์,รถเข็นนั่ง,Rack เก็บหลอดเลือด
บริษัท สว่างรุ่งโรจน์โฮมมาร์ท จำกัด มอบห้องความดันบวก (POSITIVE PRESSURE ROOM)
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก3อ.2ส.ในกลุ่มพระภิกษุ​ สามเณร แม่ชี​ โยมอุปัฏฐาก​ ผู้ประกอบอาหารถวายพระสงฆ์​ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วันคนพิการสากล)
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
วันไตโลก 2564
ทำบุญโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปี 2564
ประชุม พชอ.
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.หนองวัวซอ และ สสอ./รพ.สต.หนองวัวซอ ศึกษาดูงาน NCD Clinic Plus
ประชุม พชอ.
โครงการอบรมหมอเครือข่ายพื้นบ้าน
นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คปสอ.
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ปี 2563 โรงพยาบาลบ้านม่วง
โรงพยาบาลบ้านม่วง​ ร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ​ รอบที่​3
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารญาณรัตนากร” ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1
พิธีวางศิลาฤกษ์ งานก่อสร้างอาคารฟอกไต
ตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา”
ปิยมหาราช 2563
คุณ ทารินี ศรีสุขดี และ Mr.Michael Fraser Reed บริจาค ผ้าอ้อมเด็ก รวมมูลค่า 22,000 บาท
15 ตุลาคม วันล้างมือโลก
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารฟอกไต
ทอดจุลกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ ณ วัดศรัทธาราม ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง
โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรอง พัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM แก่ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
วันพระราชทานธงชาติไทย 103 ปี 2563
ประชุมวิชาการ เรื่อง NCPR
งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งและยินดีกับข้าราชการใหม่ รพ.บ้านม่วง
ผู้อำนวยการรับโล่รางวัล ผู้บริหารดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
รับใบประกาศ 2P Safety ประจำปี 2563
อบรมผู้สูงอายุ
บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง
การตรวจประเมินจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทีมการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ Diet & Physical Activity Clinic Quality (DPAC Quality)
ประชุม การดำเนินงาน พชอ.อำเภอบ้านม่วง
รับทีมประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การติดตามสถานการณ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
คุณชลวรรณ์ ดีรุ่งโรจน์ บริจาค Surgical mask 600 ชิ้น mask ผ้า 80 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล 1000 ml.
ประเมินมาตฐานห้องปฏิบัติการ(LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์
ทีม Risk Communication ออกให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19
ร้านศุภชัยการเกษตร ร่วมกับ ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน บริจาคเงิน มูลค่า 40,000 บาท
คป.สอ.บ้านม่วง จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ป้องกัน ต่อต้าน Covid-19
คุณภารดี ชาวบ้านสิงห์ บริจาค รถเข็นอลูมิเนียมแบบมีเบรค ราคา 8,000 บาท
โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2563
ร้านดวงกมล การไฟฟ้า มอบกระทะไฟฟ้า 16 เครื่อง และรถวีลแชร์ 3 คัน
บุญเบิกฟ้าเดือนสาม
โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เรียนรู้การ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาลและการใช้งานระบบ HRMS on Cloud
โครงการกัญชาทางการแพทย์
Big Cleaning Day
วิ่งจ้าวสนาม 2563
โครงการคัดกรอง/ผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านม่วง
ผู้จิตศัทธา น้องพยาบาล จากปิยะการุณและเพื่อน
บุญประจำปีโรงพยาบาลบ้านม่วง
อบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่ายอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์
มูลนิธิกาจนาบารมี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการคักกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
นิเทศติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมกับเทศบาลบ้านม่วงมอบป้ายร้านอาหารสะอาด
กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย วิ่งไล่ยุง และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
งานปีใหม่ โรงพยาบาลบ้านม่วง
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 2562
ประชุมคณะกรรมการ Serrice planc สาขา GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
วันพ่อแห่งชาติ 2562
โครงการพัฒนาระบบบริการเครือข่าย สาขาศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562
งานจุลกฐิน วัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
สรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร 2562
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 2562
15 ตุลาคม วันล้างมือโลก
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริษัทคิงพาเวอร์(King Power International Group)บริจาค Transport Incubator มูลค่า 363,800 บาท
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. สำหรับผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน
งานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย มหกรรมสมุนไพร อำเภอบ้านม่วง ครั้งที่ 1
โครงการแกนนำสุขภาพดี ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโรค
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กบ้านม่วง สมองดี อารมณ์ดีIQ,EQ ดี ปีงบประมาณ 2562
วันผู้พิการ 2562
มาตรฐานการสุขภิบาลสำหรับโรงอาหาร
อบรมฟื้นฟูความรู้
อำเภอบ้านม่วง จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. สำหรับผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน
โครงการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562
งานกายภาพ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมหลักการยศาสตร์ในกลุ่มทอผ้าบ้านประชานาดอกไม้ อปท. ปีงบประมาณ 2562
สำรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านม่วง
การเยี่ยมติดตามงาน X-RAY โรงพยาบาลบ้านม่วง
การเยี่ยมติดตามการเบิกค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
อบรมโครงการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย เทศบาลตำบลบ้านม่วง ปีงบประมาณ 2562
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2562
งานมหกรรม GREEN Expo 2019
โครงการอบรม พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คปสอ.บ้านม่วง 2562
12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
โครงการสอนเด็กส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ปี 2562
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
นางจิราภรณ์ หลาบยองศรี และ ลูกหลานคุณแม่จอม แสนโคตร บริจาค เงิน 5,000 บาท เครื่องพ่นยา (Nebulizer) 2 เครื่อง
คณะคาราวานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
การติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช)
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
NCD Clinic Plus Awards ปี 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านม่วง 340,000 บาท
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 62
นายสมนึก เลิศกิตติกาญจน์ บริจาคเครื่องปั่นเลือด รวมมูลค่า 64,900 บาท
โครงการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ)
พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต วัดป่าดงหวาย อำเภอบ้านม่วง บริจาค เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน มูลค่า 60,000 บาท
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
โครงการขับเคลื่อน นโยบาย ๓ ก (กิน กระตุ้น กระตุก)
รับการประเมินมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus
หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร และคณะศรัทธา วัดป่าแก้วเจริญ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 983,000 บาท
โรงพยาบาลส่องดาว แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางประเมินมาตรฐาน HA DHSA
โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2562
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค
จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ
ประเมิน NCD Clinic Plus และ CKD/CVD จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
วัน อสม.แห่งชาติ
วันสงกรานต์ 2562
การประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน GREEN CLEAN HOSPITAL
พระอาจารย์จำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ พร้อมคณะลูกศิษย์บริจาคเตียงผู้ป่วย 510,000 บาท
ประชุมวิชาการเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
รับรางวัลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20
บุญประจำปีโรงพยาบาลบ้านม่วง
รำในงานพุทธาภิเษกผูกพัทธสีมา วัดเจริญราษฎ์บำรุงบ้านมาย อ.บ้านม่วง
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันไตโลก
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
อบรมจินตคณิตในเจ้าหน้าที่คปสอ.บ้านม่วง
รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น สาขาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU-AMR)
โครงการถวายความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดและพระ อสว.สำหรับพระสงฆ์ กลุ่มเสี่ยง จังหวัดสกลนคร
พระอาจารย์จำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ พร้อมคณะลูกศิษย์บริจาคเตียงผู้ป่วย 500,000 บาท
เดินแบบผ้าคราม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
รำบวงสรวง วัดศรัทธาราม ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
วิ่งจ้าวสนาม ปีที่17 สนาม 3
รับนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รับนิเทศ การดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU คปสอ.บ้านม่วง
ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม บริจาค Spirometer 1 เครื่อง Infusion pump 2 เครื่อง มอบให้ โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
คณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพและประเมินและรับรองระบบสุขภาพอำเภอ
งานปีใหม่โรงพยาบาลบ้านม่วง 2562
วิ่งทดสอบสมรรถภาพ 2.4
5 ส
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
การตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบาย
โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561
ประชุมการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านม่วง
รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการ ทุกตัวชี้วัด ปี 2561
งานกฐินสามัคคี วัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
โครงการสร้างบุญ เติมสิ่งที่ขาด ด้วยการให้ มอบผ้าปูที่นอน ให้กับโรงพยาบาลบ้านม่วง
งานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าดงหวาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ทำบุญทอดกฐินสามัคคี สร้างพระประธานหน้าตัก 10 เมตร
โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในตลาดสดและตลาดคลองถม เทศบาลตำบลม่วง
วันปิยมหาราช 2561
กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอบ้านม่วง
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระดับอำเภอ (พชอ)
โครงการชุมชนสุขภาพดี เขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15 ตุลาคม วันล้างมือโลก
ตรวจสุขภาพประจำปีพระภิกษุสงฆ์
ตำบลต้นแบบเมืองสมุนไพร
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ปี 2561
โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปี 2561
โครงการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” คป.สอ.บ้านม่วง ปีงบประมาณ 2561
โครงการเลิกบุหรี่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
โครงการเลิกบุหรี่ เทศบาลตำบลบ้านม่วง
อบรมการใช้ยาสมุนไพรทดแทน ยาแผนปัจจุบันอย่างสมเหตุสมผล
โครงการสร้างองค์กรต้นแบบเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารีน (Warfarin) และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เขตเทศบาลตำบลบ้านม่วงอารมณ์ดีสมองดี ปี 2561
โครงการร้านชำสีขาว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ร้านชำ ปลอดยาอันตรายยาปฏิชีวนะและยาชุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทย
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 8 คปสอ.บ้านม่วง
โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประชุบภาวะวิกฤต(MCTT)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ทศวรรษ GREEN CLEAN Hospital สู่ GREEN CLEAN City ฉลองการสาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี เชิดชูความดีภาคีสกลนคร ปี ๒๕๖๑
โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมการประชุมวิชาการ และมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ 8
ครอบครัว คุณแม่สนทรา สุวรรณไตร บริจาครถเข็นนั่ง ให้ โรงพยาบาลบ้านม่วง จำนวน 15 คัน เป็นเงิน 37,500 บาท
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙
รับนิเทศติดตามงานการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ระดับโรงพยาบาล
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การการประชุมเชื้อดื้อยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แม่อาสา
โครงการสร้างแกนนำ อสม.น้อยในโรงเรียน เขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง
โครงการอบรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คปสอ.บ้านม่วง
รับใบกิตติกรรมประกาศรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติด(HA ยาเสพติด)
การติดตามประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลัง ตำบลจัดการสุขภาพ โรงเรียน อสม.และ ศสมช.
บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561 รพ.สต.ดงห้วยเปลือย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ
โครงการสร้างเครือข่ายคนพิการและผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ระดับอำเภอ จังหวัดสกลนคร และสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี
โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
คลินิกหอบหืด โรงพยาบาลบ้านม่วง รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง , ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เยี่ยมผู้ป่วยเกี่ยวกับหอบหืด และถุงลมโปร่งพอง COPD
รณรงค์เนื่องในวันงบสูบบุหรี่โลก , ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปี 2561
โครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลบ้านม่วง , ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คุณตาบุญขึ้น ถาบุตร และครอบครัวบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน , ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รับประเมินงานทันตกรรม
ประชุม คปสอ. ระดับอำเภอ
อบรมงาน IC
โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล
นิเทศติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
ทีมตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงพยาบาลบ้านม่วง
ประชุม คปสอ.บ้านม่วง
การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
วัน อสม.
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกาย โดยการเต้นไลน์แดนซ์ ปีงบประมาณ 2561
50 ปี อำเภอบ้านม่วง
โรงพยาบาลบ้านม่วง รำบวงสรวงการสร้างพระพุทธสถานพระประธานปางนาคปรก 9 เศียร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เขตเทศบาลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ปี 2561
โรงพยาบาลบ้านม่วงรับมอบชุดผู้ป่วย
โครงการประชุมการจัดกระบวนการตำบลต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
รับรางวัลชุดผ้าไทย โครงการถนนสายวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม
โครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญเดินวิ่งปั่นก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่
ผ้าป่าสามัคคีโครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญเดินวิ่งปั่นก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
ทีมศึกษาดูงาน สสจ.มุกดาหาร การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โครงการป้องกันภาวะตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่น ๒ อ.บ้านม่วง
ประชุมสภาสุขภาพ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการสาธิตการออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ-วิ่งครอบครัวและปั่นจักรยาน
ทำบุญต่อเติมอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ตรวจตา
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประชุม PCT
พิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์สร้างพระพุทธปฏิมาประธานปางนาคปรก ๙ เศียร
พิธีทำบุญ และมอบเครื่องอุลตราซาวด์ชนิด ๔ มิติ ให้โรงพยาบาลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
งานปีใหม่โรงพยาบาลบ้านม่วง 2561
วิ่งทดสอบสมรรถภาพ 2.4 กิโลเมตร
การทอดผ้าป่าและพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธสถานพระพุทธเมตตาประชาสันต์ พระพุทธปฏิมาประธานปางนาคปรก ๙ เศียร ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔.๙ เมตร
บุคลากรโรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมใส่บาตรหน้าโรงพยาบาล
วันพ่อแห่งชาติ
พิธีเปิดตลาดประชารัฐ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
รับใบประกาศ Green&Clean Hospital จากกรมอนามัย ณ สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
พิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รับรางวัล GREEN & CLEAN Hospital
มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านม่วง
โครงการหัวใจสัญจรเพื่อค้นหาและคิดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ทอดกฐินสามัคคีวัดป่าดงหวาย
ประชุมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์
ประชุมคปสอ. , กบ. เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
วันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๖๐
วันล้างมือ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
ร่วมงานเลี้ยงส่งนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
บุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง พระพุทธเมตตาประชาสันต์ พระพุทธปฏิมาประธานปางนาคปรก ๙ เศียร
งานเกษียณ นายอุดหนุน พ่อขันชาย วันที่28 กันยายน 2560 โรงพยาบาลบ้านม่วง
โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
โครงการชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2560
งานมุทิตาจิต ปี 2560
ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
หล่อพระประธานปางนาคปรก
โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้นำเสนองานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
การจัดการสิ่งแวดล้อมในการรับปัญหาน้ำท่วม
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2560
ทีมโรงพยาบาลบ้านม่วง เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านม่วง
ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมวิชาการสาธารณสุขสกลนคร 2560
การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ปี 2560
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2560
มหกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2560
มาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสุขศึกษา
อบรม อย. น้อย
ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ 5/2560
จัดเลี้ยงส่งบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่ โรงพยาบาลบ้านม่วง 2560
มหกรรมผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เครือข่ายอีสานตอนบน เขตสุขภาพที่ ๘
นิเทศงาน คปสอ.บ้านม่วง รอบที่ 2/2560
ประเมินอาชีวอนามัย
อาจารย์จาก สคร 8 ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital
อบรมฟื้นฟูการจัดการขยะ คปสอ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
เยี่ยมชมบ้านพัก โรงพยาบาลบ้านม่วง
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ปี 2560
5ส. โรงพยาบาลบ้านม่วง
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver
ประเมินห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านม่วง
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยภาคีเครือข่าย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2559
ประชุม คป.สอ. บ้านม่วง
ทีมเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน GREEN
ทีมประเมินจาก สสจ.สกลนคร Green and clean Hospital
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (R2R)
สงกรานต์โรงพยาบาลบ้านม่วง ๒๕๖๐
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำ 2560
คณะติดตามการขับเคลื่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี
ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๖๐
วัน อสม. 2560
เกณฑ์บูรณาการมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560
การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
งานวันคนพิการสากล
วันไตโลก 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
วิ่งจ้าวสนาม ปีที่ 15 สนามที่ 2 คปสอ.บ้านม่วง
โครงการพัฒนาเครือขายดูแลเด็กพิเศษ จัดตั้งชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ อำเภอบ้านม่วง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เนื่องในวันวาเลนไทน์
คปสอ.บ้านม่วง ประชุมการนำเสนอ R2R
บุญเบิกฟ้าเดือน ๓ เบิ่งความงามคนผู้ไท กินข้าวจี่ใหญ่ อำเภอบ้านม่วง
โครงการอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอด
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
นิเทศงาน คปสอ.บ้านม่วง 1/60
โครงการอบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
ทำบุญปีใหม่และเปิดอาคารห้องประชุมลีลาวดี
รางวัลการนำเสนอการจัดบูธนิทรรศการงาน Show & Share 11-12 ก.พ. 2559
คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รับนิเทศงานคุณภาพ งานอนามัยแม่และเด็ก
โรงทานจากสุนันทารีสอร์ท
โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมออกกำลังทุกวันพุธ
งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าสันตินิมิต อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันเอดส์โลก
โรงทานวัดป่าศรัทธาธรรม หลัวงพ่อถาวร นาถกโร
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)
การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 2
โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รวมพลังแห่งความภักดี
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
กฐินสามัคคีเพิ่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดวังหัววัว
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมน้อมรำลึก ๑๐๙ ครั้่ง รอยพระบาทยาตรายังจารึกสกลนคร
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike for health tour of Banmuang ตามรอยเท้าพ่อ
พิธีถวายอาลัย
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมงานวันปิยมหาราช ในวันที่ 23/10/2559
โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
วันรักต้นไม้แห่งชาติ
งานมหกรรมงานวิชาการคุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการในพื้นที่อีสานตอนบน
วันล้างมือโลก
การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วง อบต.ดงหม้อทอง อบต.โนนสะอาด อบต.ม่วง
พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลทันตสุขภาพของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ปี2558
โครงการการคัดกรองป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การประชุมเวทีวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพประชาชน
โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน
ประเมินงานการดำเนินงานคลินิกวัณโรค
คาราวานเยาวชนคนสร้างสุข ถนนเด็กเดิน อำเภอบ้านม่วง
โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
R2R Thailand การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 9
กระประชุมเวทีมหกรรมผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เครือข่ายอีสานตอนบน เขตสุขภาพที่ 8
ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการ สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
ประเมินมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม เครื่องแพทย์ และมาตรฐานงานสุขศึกษา
พระอาจารย์ปริญญา ธมฺมทินโน มอบเตียงผู้ป่วยให้ โรงพยาบาลบ้านม่วง
รับประเมินตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว รพ.สต.บ้านโคกสง่า
องค์กรพยาบาล (QA)
การนำเสนอมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย โรงพยาบาลบ้านม่วง ปี 2559
งานบำเพ็ญกุศลฉลแงชาตกาลครบ ๘๕ ปี ฉลองรูปเหมือนและบรรจุอัฐิ พระครูสุจินธรรมาจารย์
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
สงกรานต์โรงพยาบาลบ้านม่วง ๒๕๕๙
การเยี่ยมเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕
งานวันคนพิการสากล
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมงานฉลอง ๔๘ ปีอำเภอบ้านม่วง
โครงการพัฒนาศักยภาพของทีมนำระบบในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ....
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำ
โครงการรณรงค์ Kick off มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 5 ส
วิ่งจ้าวสนาม ปี่ที่ 14 สนามที่ 2
นิเทศงาน คปสอ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมกับนายอำเภอบ้านม่วงร่วมบริจาคตู้ยาสามัญประจำวัด
โครงการรณรงค์การกำจัดปัญหาโรคพญาธิใบไม้ตับและมะเม็งท่อน้ำดี
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมทำบุญเทปูนหล่อพระ วัดดอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
งานปีใหม่โรงพยาบาลบ้านม่วง 2559
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ 25
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช อำเภอบ้านม่วง
วันพ่อแห่งชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำ
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
คุณยายกรม แก้วเหล่ายูง บริจาครถเข็นนั่งให้กับโรงพยาบาลบ้านม่วง
โครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน สำหรับ อสม. ในเขตอำเภอบ้านม่วง
นายอำเภอบ้านม่วงเป็นตัวแทนมอบชุดเยี่ยมจากเหล่ากาชาดแด่ผู้ป่วยยากไร้ที่มานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านม่วง
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
การประชุมวิชาการ เชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ประจำปี 2558
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะความรู้เครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
วันแม่แห่งชาติ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประเมินการจัดการขยะมูลฝอยตำบลม่วง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและการช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
รพ.บ้านม่วง รับมอบเครื่องไตเทียม Fresenius medical care จำนวน 2 เครื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุขสกลนคร
การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี (OD) คณะ คปสอ.บ้านม่วง
โครงการแม่บ้านห่วงใยใส่ใจ ๓ มะ
การประชุมมหกรรมวิชาการ เครื่องข่ายนวัตกร ระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน
ประเมินงาน QA โรงพยาบาลบ้านม่วง
การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accreditation survey)
ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลบ้านม่วง 2558
การประชุมมหกรรมคุณภาพ คปสอ.บ้านม่วง
ประเมิน NCD โรงพยาบาลบ้านม่วง
ประเมิน คปสอ.ติดดาว
ทำบุญขึ้นอาคารแม่เเละเด็ก โรงพยาบาลบ้านม่วง
วันสงกรานต์ 2558
งานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เขต8
พิธีทำบุญฉลองเปิดตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคีและมอบเครื่องมือแพทย์
ทำบุญสร้างพระประธานปางมารวิชัย
วิ่งจ้าวสนาม ปี 13 สนามที่2 อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
กีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 24
งานวันคนพิการสากล
เครือข่ายป้องกันโรคเอดส์ฯอำเภอบ้านม่วง
ท่านนายอำเภอบ้านม่วงมอบผ้าห่ม ปี2
งานกีฬาสีภายในรพ.และงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2558
การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2558
กีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 24 คัดโซน A
วันพ่อแห่งชาติ
กีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 24 คัดโซน A
กีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 24 คัดโซน A
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
วันปิยมหาราช
วันการล้างมือโลก Global Handwashing Day
ประชุมวิชาการ
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือน
ขวัญและกำลังใจ
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
รพ.บ้านม่วง รับโล่รางวัลประชุมวิชาการเครือข่ายนวัตกรระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน
อบรม DPAC
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
งาน การเปิดใช้เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารขยะอินทรีย์และของเสีย
งานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลบ้านม่วง 2557
โรงพยาบาลบ้านม่วงร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีกับชาวบ้านกล้วยน้อย
โครงการ จากใจถึงใจ แม่บ้านสาธารณสุขสกลนครห่วงใยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
มหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2557
วิ่งจ้าวสนาม ปี12 สนามที่2
หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.
ทอดผ้าป่าประทายข้าวเปลือก เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแม่และเด็ก
บริจาคโลหิต ณ หอประชุม อ.บ้านม่วง
กีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 23
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 23
งานปีใหม่โรงพยาบาลบ้านม่วง 2557
นายอำเภอบ้านม่วง มอบผ้าห่ม
ผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัล
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS