หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับใบกิตติกรรมประกาศรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติด(HA ยาเสพติด)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางสาวมัณฑนา ศรีภูมี ผู้แทนจากโรงพยาบาลบ้านม่วง รับใบกิตติกรรมประกาศรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด) จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เนื่องในวันประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม
อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS