หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2561โดยมีกลุ่มผู้ป่วย,ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 03 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS