หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการเลิกบุหรี่ เทศบาลตำบลบ้านม่วง
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง ร.ต.ต.ประชัน ชูเดช ให้เกียรติมาเป็นประธาน
โครงการเลิกบุหรี่ เทศบาลตำบลบ้านม่วง งบประมาณอุดหนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลบ้านม่วง ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ณ ห้องประชุม ลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS