หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับนิเทศ ติดตาม และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน คปสอ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญนาค แพงชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมทีมนิเทศติดตามคณะที่ 3 ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน คปสอ.บ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บ้านม่วง พร้อมด้วยนายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการนี้ได้เยี่ยมชมระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย Telemedicine และได้ปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกไว้ที่โรงพยาบาลบ้านม่วงด้วย
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS