หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) อำเภอบ้านม่วง
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร นพ.พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สสอ.บ้านม่วง สภ.บ้านม่วง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล รพ.สต. ทุกแห่ง อสม. และวีอาร์กู้ชีพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายอิทธิพล จันทนันต์ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธาน และนางภาวิดา อุดมฉวี สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีรูปแบบการอบรมฯ คือ การบรรยาย การแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 11 ก.ค 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS