หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
คุณสมนึก เลิศกิติกานต์ (พร้อมครอบครัว) บริจาค Surgical mask,แอลกอฮอล์ เจล,ถุงมือแพทย์,รถเข็นนั่ง,Rack เก็บหลอดเลือด
วันที่ 30 เมษายน 2564 คุณสมนึก เลิศกิติกานต์ (พร้อมครอบครัว) บริจาค
1.Surgical mask จำนวน 85 กล่อง
2. แอลกอฮอล์ เจล จำนวน 16 แกลลอน (แกลลอนละ 1 ลิตร)
3.ถุงมือแพทย์จำนวน 10 กล่อง
4. รถเข็นนั่ง 4 คัน
5. Rack เก็บหลอดเลือด 30 กล่อง
นางสาวพัชราภรณ์ แสงหาญ
โพสต์เมื่อ 30 ม.ย. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS