หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในเขตอำเภอบ้านม่วง
วันที่ 19 มกราคม 2566 นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วงรับมอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้แก่ รถนั่งคนพิการแบบพับได้เคลื่อนที่ด้วยระบบไฟฟ้า รถนั่งคนพิการชนิดปรับยืนได้ / ชนิดนั่งถ่ายและอาบน้ำได้ รถนั่งสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรง และอุปกรณ์ช่วยเดินชนิด 4 ขา
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบ้านม่วง และนางอรนงค์ คำสาว สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร ออกมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน ในเขตตำบลหนองกวั่ง และตำบลห้วยหลัว รวม 4 ราย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองกวั่ง / รพ.สต.ห้วยหลัว ตลอดจน อสม. และผู้นำหมู่บ้านจาก ทั้งสองตำบล
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS