หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
คลินิกพิเศษโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2565 โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพภาพและการคัดกรองด้วยQR code ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านม่วง,ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัคซีนใจฯในชุมชนด้วยงบอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบ้านม่วง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน และร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง มีผู้ร่วมกิจกรรม 120 คน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ตามกรอบรณรงค์ “ วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 30 พ.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS