หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ปี 2560
ด้วยคณะทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านม่วงได้ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม (สารเคมี) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินที่่อาจเกิดขึ้น ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS