หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)
เนื่องจากวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโรงพยาบาลบ้านม่วง
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2559

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS