หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพระอาจารมั่น ภูริทตฺโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง
พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพระอาจารมั่น ภูริทตฺโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง ณ สวนป่ารุกขชาติ "ภูริทัตต์เวชชานุสรณ์" บ้านลืมบอง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS