หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วงเข้าร่วมกิจกรรมวันส้วมโลก เพื่อเป็นเป็นการกระตุนสร้างกระแสวันส้วมโลก และพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาดเพียงพอ และปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมทำความสะอาดห้องน้ำรอบโรงพยาบาล
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS