หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
(ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

วันที่ ๓๐ เมษายน , ๑ - ๔ , ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 09 พ.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS