หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 8
โรงพยาบาลบ้านม่วง รับเกียรติบัตรงาน R2R จากนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์ สสจ.สกลนคร ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ สสจ.สกลนคร
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 07 ก.ย. 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS