หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10
"ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0"
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น 2560
เรื่อง "ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจผู้รับบริการ"
5 กรกฎาคม 2560
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS