หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันล้างมือโลก 2564
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรม 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก โดยเดินรณรงค์ให้ความรู้และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี ทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ตลอดจนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเพื่อยังตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ ที่ช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรค
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS