หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การติดตามประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลัง ตำบลจัดการสุขภาพ โรงเรียน อสม.และ ศสมช.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คปสอ.บ้านม่วงและอสม.อำเภอบ้านม่วงได้ต้อนรับคณะกรรมการชมรม อสม.ระดับอำเภอ และภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลในพื้นที่ตำบลเป้าหมายเข้ารับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดแผนปฏิบัติการออกประชุมเพื่อติดตามประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังตำบลจัดการโรงเรียน อสม.และ คสมช.
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS