หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
บุคลากรโรงพยาบาลบ้านม่วงและสาธารณสุขด่านหน้า ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 2 (Sinovac)
วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 บุคลากรโรงพยาบาลบ้านม่วงและสาธารณสุขด่านหน้า
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 2 (Sinovac)ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 125 คน
รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 2 (Sinovac) ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS