หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมหารือการจัดตั้งโรงพยาบาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์สมชาย พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส ประธานคณะทำงานพัฒนาโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมประชุมวางแผนการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลบ้านม่วงเป็นโรงพยาบาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และการพัฒนาเพื่อยกระดับบริการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 08 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS