หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
NCD Clinic Plus Awards ปี 2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง และบุคลากรเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวด NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง ในงานNCD Clinic Plus Awards ปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 04 ก.ค 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS