หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรอง พัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM แก่ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรอง พัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM แก่ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
กลุ่มเด็กสงสัยล่าช้าและครู ศพด.ในเขตเทศบาล ตำบลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 12 ต.ค. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS