หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการเลิกบุหรี่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
วันที่ 19 กันยายน 2561 โครงการเลิกบุหรี่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง งบประมาณอุดหนุนโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วง ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน ณ ห้องประชุม ลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS