หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน DPAC Quality
วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วงดร.ธนิสา อนุญาหงส์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และคณะ พร้อมด้วยนายจักรกฤษ อินปากดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ประสานงาน สสจ.สกลนคร ร่วมเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกไร้พุง(DPAC)ในโรงพยาบาลบ้านม่วง ทั้งนี้ นพ.พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้มอบหมายให้ นพ.กฤตธนัท วงศ์วิเศษ ประธาน NCD Clinic และคณะทำงาน DPACโรงพยาบาลบ้านม่วง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน DPACโดยใช้หลักพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 30 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS