หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปี 2561
กิจกรรมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปี 2561
มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่,พ.ร.บ.บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับใหม่
และตรวจสมรรถภาพปอดเบื้องต้นสำหรับผู้ติดบุหรี่ กระตุ้นให้เข้าถึงการบำบัด และลดนักสูบหน้าใหม่
รุ่นละ 1 วัน วันละ 100 คน จำนวน 300 คน ในวันที่ 28-30 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS