หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การเยี่ยมติดตามการเบิกค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 การเยี่ยมติดตามการเบิกค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านม่วง
ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS