หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การการประชุมเชื้อดื้อยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
ประชุมวิชาการเรื่อง เชื้อดื้อยาและแนวปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อดื้อยา โดย แพทย์หญิง ชนิดา สารีคำ ในวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS