หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ท่านนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร นายอำเภอบ้านม่วง และนพ.ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง เข้าร่วมอ่านสารและปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน อสม. คณาจารย์และ นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านม่วง ตามกรอบรณรงค์ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" และชมการแสดงของ ชมรม To be no.1 ของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และอบรมให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดตลอดจนกฎหมายตาม พรบ.ยาเสพติด
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS