หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้นำเสนองานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพ
เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้นำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2560
เรื่อง ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้โปรแกรม RDU 2016
โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS