หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา
14 กรกฎาคม 2566 นพ.พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในพิธีมอบสนับสนุนเพื่อสร้างห้องกายภาพบำบัด ให้แก่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา และมอบเครื่องวัดความดันให้แก่ รพ.สต. 50 แห่ง จังหวัดสกลนคร โดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า / นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์, พญ.ทักษอร วิโรจน์วรรณ พิธีมอบเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้แก่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา , รพ.ชุมชน 5 แห่ง และมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร ให้แก่ รพ.สต. 50 แห่ง จังหวัดสกลนคร โดยมูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร , สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 17 ก.ค 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS