หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ 11 กันยายน 2563 คุณโสภา อุดช่อ บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) มอบให้แก่โรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อใช้บริการผู้ป่วยต่อไป
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 11 ก.ย. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS