หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันพยาบาลแห่งชาติ
เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านม่วง นำโดย นางสาววลัยภรณ์ กุลวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลพร้อมเหล่าพยาบาลโรงพยาบาลบ้านม่วง ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยในเขตรับผิดชอบ เพื่อเป็นกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อตระหนักในภารกิจแห่งวิชาชีพการพยาบาล ตามปณิธานของสมเด็จย่า
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 08 พ.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS