หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านม่วง 340,000 บาท
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านม่วง
เครื่องจี้ตัดไฟฟ้าทางทันตกรรม,เครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้มแสง,เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน,เครื่องสแกนเส้นเลือด,เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย รวมมูลค่า 340,000 บาท อุทิศส่วนกุศล แด่นางสุนันทา ธีระโกเมน
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 03 ก.ค 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS