หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การอบรมและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ในประชาชน อายุ 40 ปีขึ้นไป
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลบ้านม่วงจัดการอบรมและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ในประชาชน อายุ 40 ปีขึ้นไป จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565-เดือนมีนาคม 2565 ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS