หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางสาวเกตุสุณี ปัญเศษ นักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้เข้าร่วม จัดบูทในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่8 ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 13 มี.ค. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS