หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
65 ปี เทคนิคแพทย์ไทย
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย กับการบริการสาธารณสุขไทย ครบรอบ 65 ปีเทคนิคแพทย์ไทย โดยมีกิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัลที่ระลึกแก่ผู้มารับบริการ เลี้ยงข้าวต้มและให้บริการตรวจหมู่โลหิตฟรี แก่ผู้รับบริการและประชาชน ที่สนใจ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 ถึง 12.00 น.บริเวณ หน้ากลุมงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS