หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ทำบุญต่อเติมอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต "วัดป่าดงหวาย"
ค่าเครื่องมือแพทย์ 1,255,500 บาท
ทางขึ้น-ลง รถฉุกเฉิน 6x30 ม. , ขยายต่อเติม ห้องฉุกเฉิน 6x8 ม. ห้องน้ำ 6x6 ม. 4 ห้อง 1,212,470 บาท
รวมยอด 2,467,970 บาท
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 05 ก.พ. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS