หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รพ.บำรุงราษฎร์และคณะ ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ศูนย์ชัยทวีลึมบองการุณย์เวช) บ้านลึมบอง ม.3 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร จากนั้นรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้า/แผนบริการ/อัตรากำลัง ที่ห้องประชุมภูริทัตโต โดยมี นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สสจ.สกลนคร นพ.พันธวี คำสาว ผอ.รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และนางภาวิดา อุดมฉวี สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมให้การต้อนรับ

น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 17 ก.ค 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS