หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประเมินเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพซ้ำ (Re-accreditation) การบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วงและงานยาเสพติดโรงพยาบาลบ้านม่วง รับการประเมินเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพซ้ำ(Re-accreditation) การบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล ผู้เยี่ยมสำรวจจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2565

โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS