หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ทอดกฐินสามัคคีวัดป่าดงหวาย
ทำบุญทอดกฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้กำหนดทำบุญทอดกฐินวัดสามัคคี ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าดงหวาย (วัดหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท) ในวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. เพื่อสมทบทุนขยายต่อเติมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านม่วง
ยอดกฐิน 3,613,817,25 บาท
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 31 ต.ค. 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS