หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลบ้านม่วงนำโดย นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง
และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน่วยปฐมพยาบาล โดยมี
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว
และสังคม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้ารชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักของจังหวัดสกลนคร จุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร ได่แก่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม
ลานรวมใจไทสกล รวมระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS