หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการคัดกรอง/ผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านม่วง
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)และโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จะออกมาตรวจคัดกรองผู้เป็นต้อกระจก เพื่อทำการรักษาโดยนัดผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ ฟรี
โดยพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จะออกให้บริการ 2 วัน ดังนี้
ครั้งที่1.วันพฤพัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-14.00 น.
ครั้งที่ 2.วันพฤพัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-14.00 น.
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 06 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS