หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันการล้างมือโลก (Global Handwashing Day)
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล นำโดย นางกานดา ชิณวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันการล้างมือโลก (Global Handwashing Day) ประจำปี 2565 โดยให้ความรู้ผู้มารับบริการรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 08 พ.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS