หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมวิชาการเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ประชุมวิชาการเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดย แพทย์หญิงชนิดา สารีคำ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านม่วง ในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รพสต.
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS