หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการ ทุกตัวชี้วัด ปี 2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการ ทุกตัวชี้วัด ปี 2561 บนเวทีการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 14 พ.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS