หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โปรแกรมออนไลน์
ดาวน์โหลด
ทีมการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ Diet & Physical Activity Clinic Quality (DPAC Quality)
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทีมการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ Diet & Physical Activity Clinic Quality (DPAC Quality) สำหรับ รพศ.รพท.รพช ณ ห้องประชุม ลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 21 ก.ค 2563

โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Wachirawit Udomchawee