หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม วันล้างมือโลก
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรม 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก โดยเดินรณรงค์ให้ความรู้และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี ทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ตลอดจนผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อยังตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ กิจวัตรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรค
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS