หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (R2R)
การประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 24-25 เมษายน 2560
จ.เชียงใหม่
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS